Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

Winner!!!

And the winner is .......................................Toula Gi !!!!!! Congratulations!!!

Thank you very much all of you for your participation and your support! Also thank you Thefthing for the beautiful necklace!!!

Stay tuned!!! Next giveaway is coming SOON!!!!


Kisses,Anastasia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου